תקנון אתר פרינטר סנטר

 1. תנאי שימוש באתר
  1. אתר האינטרנט www.printercenter.co.il (להלן- האתר) הינו אתר בבעלותה הבלעדית של חברת פרינטר סנטר בע”מ (להלן- החברה) הנודע בין היתר לצרכי מסחר מקוון של מוצרי החברה .
  2. כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או מעוניין לרכוש את מוצרי החברה המפורסמים באתר (להלן- משתמש) מצהיר ומתחייב כי הוא קרא את התקנון , הבין את תוכנו והוא מסכים להוראותיו. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מפעיל האתר ו/או מי ממנהליהם ו/או מעובדיהם.
  3. המידע המוצג באתר הינו בבעלותה הבלעדית של החברה ואין לעשות כל שימוש שאינו מורשה על ידי החברה במידע זה כאשר המשתמש מודע לכך כי שימוש שלא כדין במידע המופיע באתר מהווה הפרה של זכויות יוצרים והחברה שומרת על כל זכויותיה בקשר לכך וכי השימוש היחיד המותר הינו רכישת מוצרי החברה כאמור בתקנון זה.
  4. מטעמי נוחות, תקנון זה מנוסח בלשון זכר , אך כל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד.
  5. משתמש המבקש לרכוש את מוצרי החברה המפורסמים מעת לעת באתר יתבקש להזין פרטים כמפורט באתר (להלן- פרטי רכישה). באחריות המשתמש להזין נכונה את כל פרטי הרכישה וכי לחברה לא תהיה כל אחריות, מכל סוג שהוא, לטעויות באופן הזנת פרטי הרכישה.
  6. החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לקליטת פרטי הרכישה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את מוצרי החברה.
  7. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי הזנת פרטי רכישה שאינם נכונים עלולה לעלות כדי פלילים וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בקשר לכך.
  8. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות לא חוקית שתבוצע על ידי משתמשים באתר .
 2. רכישת מוצרי החברה
  1. משתמש המבקש לרכוש את מוצרי החברה יבחר את המוצר המבוקש על ידו ויסמן בדף המוצר באתר האם הוא מעוניין בהרחבת האחריות (כמפורט להלן) ומהי שיטת המשלוח המבוקשת על ידו (איסוף עצמי או שליחות והעלויות לכך מפורסמות באתר).
  2. מחיר המוצר המפורסם בדף המוצר שבאתר (להלן- מחיר המוצר) הינו המחיר העדכני של המוצר.
  3. ככל וקיים למשתמש קוד הנחה, הוא יתבקש להזין אותו במקום המיועד בדף המוצר .
  4. מחיר המוצר כולל שנת אחריות אחת בהתאם לחוק כאשר השירות ניתן במעבדת החברה במסגרת לוחות הזמנים הקבועים בחוק. באפשרות המשתמש להרחיב את האחריות לתקופה בת 3 שנים כאשר השירות במקרה זה מתבצע באתר הלקוח [וזאת תוך 3 ימי עסקים מפתיחת הקריאה במוקד החברה]. עלות חבילת שרות מורחבת מפורטת בדף המוצר.
   החברה תבחן כל טענה לתקלה במוצר והיא תטופל במקצועיות בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס”ו-2006
  5. לאחר ביצוע הזמנה יתקבל אצל המשתמש דוא”ל באשר לקליטת פרטי ההזמנה. רק לאחר אישור חברת האשראי את התשלום תעבור ההזמנה לטיפול ומשלוח .
  6. ככל שמסיבה כזו או אחרת מוצר שהוזמן לא מצוי במלאי החברה, החברה תפנה למשתמש לאחר ביצוע ההזמנה ותציע לו מוצר חלופי או את האפשרות לבטל את הזמנה ובהתאם לכך יפעלו הצדדים. מובהר כי ייתכן ומחירו של המוצר החלופי יהיה שונה ממחיר המוצר שהוזמן.
 3. אספקת מוצרים
  1. בדף ההזמנה מצוינת שיטת המשלוח המבוקשת על ידכם (שליח או איסוף עצמי) עלות השליחות מפורסמת בדף המוצר.
  2. המשתמש מודע לכך ומסכים כי יכול ושרותי השליחות יבוצעו באמצעות ספק חיצוני ובהתאם לתנאי התקשרות עימו.
  3. מועד האספקה המופיע בדף המוצר, הינו מועד משוער בלבד וכולל ימי עסקים (ימים א’ עד ה’ שאינם ערבי חג או חגים) ויבוצע בהתאם לפרטי הרכישה שנמסרו על ידי המשתמש ובכפוף לנסיבות שאינן תלויות על ידי החברה.
  4. אספקת המוצרים יכולה להתעכב מסיבות כאלו ואחרות אשר אינן תלויות בחברה והמשתמש מסיר כל אחריות מהחברה
 4. ביטול עסקה
  1. ביטול עסקה שלא מטעמי פגם מהותי במוצר אפשרי בהתאם לתנאים הקבועים תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע”א -2010 , וזאת תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר שהוזמן ובלבד לא נעשה שימוש במוצר והמוצר אינו פגום.
  2. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ .
  3. השבת התמורה תעשה כנגד החזר המוצר לחברה באריזתו המקורית למשרדי החברה. למען הסר ספק עלויות המשלוח, יחולו במלואם על המשתמש.
 5. כללי
  1. כמות הדפים להדפסה המופיעה בדף המוצר, הינה כמות משוערת בלבד ועל פי הוראות היצרן המפורסמים, כאשר ביצועי הטונר בפועל תלויים באופן השימוש של המשתמש .
  2. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הרכישה אלא במסגרת טיפול בהזמנות כפי שהוזמנו באתר . דואר שיווקי ישלח רק במקרה של הסכמה מפורשת בכתב בהתאם להוראות החוק.