iService

מדפסות ומכונות משולבות המספקות שרותי הדפסה, צילום וסריקה, הן כיום חלק בלתי נפרד מתשתיות ה-IT של כל ארגון. שרותי הניהול והתמיכה של ציוד ההדפסה, צריכים להילקח בחשבון כשרותי IT ולהיות מנוהלים בדיוק באותה צורה כמו שרותי IT אחרים.

שירותים אלו צריכים להינתן ללקוחות תוך כדי ראיה עתידית, תכנון, עמידה בעומסים ותחת תקני אבטחת מידע ורמת שרות אופטימאליים לעסק, רמת שרות כזו המאפשרת למשתמשים לעבוד ולהביא ערך עסקי גבוה לחברה. למדפסות ולמכונות המשולבות בארגונים, יש מורכבות מיוחדת בהשוואה לציודי IT אחרים, הדורשת רמה גבוהה של מורכבות בניהול תשתית זו.

ניהול צי המכונות

ציוד ההדפסה מצריך אספקות סדירות של מתכלים ושרותי תחזוקה. משום כך, חשוב לדעת מיקומים עדכניים של “צי” המדפסות על מנת להבטיח אספקה של מתכלים ושרות למקום הנכון. תזוזות של “צי” המדפסות מתרחשות בארגונים, בקרה אקטיבית על תזוזות אלו הינה נגזרת של שרותי הדפסה יעילים.

1

ניהול שרשרת האספקה של המתכלים

ציוד ההדפסה מצריך אספקות סדירות של מתכלים ושרותי תחזוקה. לכן חשוב לדעת מיקומים עדכניים של “צי” המדפסות על מנת להבטיח אספקה של מתכלים ושרות למקום הנכון. תזוזות של “צי” המדפסות מתרחשות בארגונים, בקרה אקטיבית על תזוזות אלו הינה נגזרת של שרותי הדפסה יעילים.

2

קבלת התראה ומעקב אחר תקלות

iService מספק מידע מפורט על האירועים המתרחשים במדפסת, מתריע בזמן אמת על התקלות במדפסת וכיצד לתקן את התקלות (כולל סוגי החלקים בכדי לפתור את התקלה).

3

תכנון ומעקב צריכה

על מנת לוודא מיקסום ערך והחזר על ההשקעה, נדרש לוודא כי משתמשים בציוד הנכון. הצגת ביצועים מול עלות בהתאם לצרכי כל חברה, נדרשים על מנת להבטיח שהציוד הנכון נמצא במקום הנכון בחברה ועוזר לעסק להתנהל במצב אופטימאלי.

שרות iService של פרינטר סנטר תוכנן בדיוק, על מנת לספק צרכים אלו ולוודא ש”צי” המדפסות יכול סוף סוף להיות מנוהל כמו כל שרות IT אחר.